Micro-organismen herbergen enorm veel, nog grotendeels onbekende stoffen en eigenschappen. Een schatkist voor de onderzoekers van de afdeling Microbiële Ecologie.