De afdeling Dierecologie bestudeert hoe evolutie de ecologie van vogels heeft vormgegeven: van persoonlijkheid tot fenologie en van genen tot populaties.